SABAQ 31

Assalamu alaikum Wa Rahamatullahi Wa Barakaatuhu 

 
 SEERAH OF MUHAMMAD ( SalAllahu alaihi wa sallam) 
 
 SABAQ 31
 
🔻Bahes aur lafzi hera pheri ( continued) 
 Apne mushrikeen baap dada ki aqalmandi ki tahreer karne ke bawjuud,  mushrikeen Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) par aur  Muslims par ilzaam lagaane lage ki woh unke devtaaon ki beizzati kar rahe hai aur unhe dhamkiyaan dene lage ki unke neem devtaaon ka khar unpe tut padega.
📖 ” Hum tho yahi  kahte hai ki hamare khudaon ne tumhe buri jhapet pahunchayi.!”📌 ( 11:54)
🌷 Aise kamzor dhamkiyon ka jawab dete hue Allah ( swt) ne hame yaad karaya ki budhparasth ke neem devtaaon ki taraf se koi mukammal taaqat  unhe nahi pahunchthi.. Yeh tho  beharkath, gunge aur bekas tanha hai, bhala  yeh putle kaise Muslims ko nuksaan kar sakte hai aur kaise unhe tabha kar sakte hai? 
📖 ” Kya inke pair hai jin se yeh chale, ya inke haath hai jin se yeh girafth karlen, ya inke aankh hai jin se dekhen, ya kaan hai jin se  sune, ? Tum farmao ke woh apne shareekon ko pukaaren aur mujh par dawa chalo, aur mujhe mahulath na do. !” 📌 ( 7:195) 
🌷 Allah ( swt) aur ek misaal  pesh karte hue kaha: 
📖” Aye logon! Ek kahawath farmayi jaati hai, ise kaan lagakar suno. Wo jinhe Allah ke siwa tum poojthe ho, ek makki na bana sakenge. Agar ye sab  ekkata ho jayen aur  agar makki in se kuch cheen kar le jayen tho use yeh chuda na sakenge. Kitna kamzor chahnewala aur woh jisko chaha!” 📌 (22:73)
🌷  Kuch Muslims , apne imaan ki beizzati se thak kar, mushrikeen ke khudaon ke bebasi ka mazaak udhane lage, je yeh putle khud apne aap ki hifazat janwar ke malmutar se bhi nahi kar sakte.” Yeh aisa khuda hai jo lomdiyon ko  apne sir par malmuthar karne dete hai, kaise kamzor aur bebas hai.”
🌷 Bahuth naaraaz , mushrikeen ne Muslims aur unke Rab ko bura  bhala kahne lage . Ruhani kashmakash ko ek bachkane bahez mein tabdil kardi gayi, ise rok diya gaya jav Allah( swt) ne Muslims ki aise bachkani harkaten karne se mana kiya., yeh kahte hue ki: 
📖” Aur inhe gaali na do wo Allah ke siwa poojthe hai, ke woh Allah ki shaan mein beadbi karenge.” 📌 (6:108)
🌷 Jaise ke humne dekha hai; ki mushrikeen ki har bahes ko Allah( swt) ne khud hi parwi ki, jab ke Uske Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam)  sirf Uske paigaam ki tableegh kar rahe the , bina kadam hataye un mushrikeen  ke gaaliyan, mazaak aur jahalath ke bawjud. 
🌷 Lafzi aur zubaani bahes aur jhagdon ki naa kaamyaabi se thang aakar , mushrikeen ab Islam ke khilaaf taaqat istemaal karne ki sochi, jisse ke woh logon ko Allah ( swt) ki raah se hataye. Naamcheen aur har qabile sardaaron ne Muslims par zayathi aur zulm karna shuru kar diya. Aur inki ek numaindon ka jhund Abu Taalib ke paas pahuncha. Woh inhe zor dene lage ki woh Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ko tableegh karne se roken.
🌷 Zulm aur sitam ka silsila shuru ho gaya, aur kai Muslims , Quraysh ki khaher se apni zindagi gawaan di. Zulm, watan se nikaalna, aur qurbath woh cheezen thi jo Quraysh ne wada kiya, aur Jannath aur Allah ( swt) ki rahmath aur barkath woh tohfe hain jo Allah ( swt) ne
aur Uske Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ne wada
 kiya. Kya yeh taajub ku baat nahi ke apnu jismani hadud ke bawjud, us zamane ke Muslims ne dunyawi karobaar chodkar apni Aakhirath sawaarne mein lag gaye? 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
TO BE CONTINUED….
END OF PART 31.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s