SABAQ 29

 Assalamu alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuhu 
 SEERAH OF MUHAMMAD ( SalAllahu alaihi wa sallam )
 SABAQ 29
🔻 Bahes aur lafzi ulat pher ( continued)

 Mushrikeen , phir jad o jahed karne lage unlogon ko khush karne ki jise woh samajthe the ki Allah (swt) ki nazaron mein uncha muqaam haasil kiya hai. Yeh neem dewtaon ko khush karne ki wahaj yeh batate ki, hum Allah ( swt ) ko bhi khush kar sakte hain. Yeh log in ” Allah( swt) ki doston” ko khush karne , alag alag tareekhe apnate the.

 Maslan, yeh aam baat hogayi thi ke in ” sanaton” aur ” nek bandon” ke khaboron ke upaar mazaraath banane lage. Log is mazaraath( dargha)  ki ziyarath karte , is yaqeede ke saath ki agar hum is mazaraath ki dewaaron ko chumenge ya maalish karenge ya iske gird kai baar chakkar lagayenge, tho woh us shaks ki meherbaani haasil karenge jiske liye yeh banayi gayi hai. Kuch log tho apna ugaya hua anaaj, maal, sona pesh karte aur jaanwaron  ki qurbani dete. Yeh cheezen us dargha ke muzawaron ko dete jo unhe le jaakar khaboron ya budhon ke saamne rakh dete.
 Aam thour par, bina muzawaron ki madad se koi bhi apni peshgi khud hi andar nahi pesh kar sakta. Lekin jaanwaron ko kai tarah se chadawe ki tarah pesh kiya jata  tha. Kabhi kabhie  bande apne jaanwar is ” sanaton” aur ” nek bandon” ke naam se chod jaate, is umeed se ki unki mannaten puri ho jayen. Yeh jaanwar wahan par apni marzi se ghumte aur charte , log inka ihtraam karte. Kabhie khabie woh is jaanwaron ko “nek bandon” ke ghar le jaate aur wahan zuba karte.
 Lekin, yeh sab “nek bandon” ke naam se karte. Mushrikeen saal mein ek ya do baar is jaghaon par mela lagate kuch khaas logon ko nazar karte hue jahan log jama hote aur jaise ke upar kaha gaya hai waise hi ibadaat aur un mazaraath se mohabbat rakte. Yeh mele khususan in sanaton aur nek bandon ke barsi par rakte, aur log dur dur se safar karte hue is mehfilon mein shaamil hote.
 Yeh sab ibaadat ki kaarwai aur mohabbat is umeed se karte ki yeh mare hue “nek bandon” ko khush kar sake aur inki shafath haasil kar sake. Kuch budhparasth tho inhe is tarah se bhi khitaab karte:  “O waalid! Meri arzi sun lijiye, aur meri mushkilaath aur musibaton ko dur kijiye.” Mushrikeen ka yaqeeda tha ki yeh jo log mar chuke hai, yeh inhe na sirf sun sakte hain balki inke duon ka pura bhi kar sakte hai, us taqat se jo Allah( swt) ne inhe ata ki hui hai , ya phir Allah( swt) se sifarish karke.
 Aisi thi budhparasthon ki riwazen — Allah( swt) ki saath dusron ko sharik karna,  insaan ko maebood tehrana aur bejaan cheezon ko maebood manna jabke Allah( swt) ki taqaat logon ko  aur apni maqluqaat ko dobara zinda karne ki haqeeqat ka inkaar karte hai.
Mushrikeen ke is soch ki ghadi mein Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ko tableeq dene ke liye bheja  ki logon ko yeh paigaam do ki ALLAH EK HAI aurinhe sekh de Uske Ek hone ki. Bahuth saare mushrikeen , is paigaam ko bebuniyaad aur jhootha maante the, aur apne hi riwazon aur yaqeedon mein  mashgul the.
📖 ” Kya isne bahuth khudaon ka ek khuda kardiya?  Beshaque yeh ajeeb baat hai! Yeh tho hamne sab se phichle din Christianity mein bhi na suni. Beshaque, yeh tho kuch bhi nahi balki manghadath hai !”📌(38:5-7).
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
TO BE CONTINUED…..
END OF PART 29.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s