SABAQ 33

 


Assalamu alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuhu
🌺 SEERAH OF MUHAMMAD ( SalAllahu alaihi wa sallam) 
🌺 SABAQ 33
🔻Zulm aur sitam ka daur shuru hua ( continued) 

 

 Zinira ( R.A) , ek Roman gulaam ladki the, jinhone Islam qubul kiya tha. Jab mushrikeen ko pata chala ki woh Momin ho chuki hai, tho woh unhe itna sataya aur zulm kiya ki woh andhi( nabina) ho gayi,  is par mushrikeen khush hokar khane lage ki yeh tho aap par unke devtaon  Laat aur Uzza ka kahar naazil hua, jo aap ko nabina bana diya. Yeh tho Allah( swt) hai , jisne unhe nabina kiya, woh mushrikeen ko kahne lagi. Agar Woh , Allah(swt) chahe tho unhe phir se aankhon ki roshni ata kar sakta hai.
 Dusre din subha jab woh uthee tho unke aankon ki roshni wapas aa chuki thi.  Inke jalladon bahrehaal, is mojza( chamatkaar) par khayal nahi hue. Aur kahne lage ki yeh tho kuch bhi nahi balki Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) ka koi jaadui karishma hai.
 Umm Abis (R.A) , Banu Zahra ke gulaam the. Inhone apne maalik , Malik Aswad bin Abd Yaghuth ke haathon had se zyada takleef saha hai. Woh inhe zulm dena shuru kiya jab aap ne Islam qubool kiya. Malik , Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ka pakke dushman tha, aur Aap ko hamesha sataya karta aur bure tareekhe se mazaak udhaya karta tha.
 Banu Adiy ka ek gulaam Amr bin Mu’mil ne Islam qubool kiya. Inka jallad koi aur nahi balke Umar bin Khattab the , jo us.waqt par abhi kafir the. Umar, apni taaqat ke liye mashoor the, aap unhe itna maarte , jab tak ki woh na thak jaye. Phir woh ruk jaate, aur apni gulaam ko batate ki woh marna isliye nahi roke ki unhe uspar rahem aaya , magar thakawat ke karan maarna roka. ” Tumhar Rab bhi tumhe aise hi karega” gulaam ladki ne badle mein kaha.
 Gulaamon mein jisne Islam qubool kiya , usme Nahdiya( R.A) aur unki beti bhi shaamil hai. Yeh dono auraten , Banu Abdul Dar ke kisi aurat ke gulaam the. Maa aur beti ne zulm aur takleef , apne Imaan ke khatheer jab tak saha, tab tak Abu Bakr( R.A) ne inhe na khareeda aur inhe azaad kar diya, jaise ke aap ne Bilaal( R.A), Amir bin Fuhayrah (R.A) aurAbu Faqih ( R.A) ko azaad kiya. 
 Abu Bakr( R.A) ka is khadar apni jaydaad aur paise ka kharch karna aap ke waalid, Abu Quhafa , ko napasand aaya aur unhone aap se kaha: 
👉 ” Main dekh raha hun ke tum kamzor logon ko azaad kara rahe ho. Agar tum mazbuth aur taaqatwar logon ko azaad karte,  tho woh sab tumhara saath
 dete”  Iske jawab mein Abu Bakr( R.A)  ne kaha ,” Main sirf Allah( swt) ki rahmath  aur Uski khushi  chahata hun”.
🌺 Niche ki ayaah ko naazil karke, Allah (swt) ne yeh jata diya ke Abu Bakr ( R.A) ne apni zimmedaari mein kaamyaab hue: 
📖 ” Tho main , tumhe daratha hun is aag se jo bhadak rahi hai. Na jayega is me koi magar bada badbaqt jisne jhutlaya aur mun pher liya. Aur bahuth jald is se duur rakha jayega, jo sab se bada parhezgaar  hai, aur jo apna maal deta  hai ke woh saaf suthra ho, aur kisi ka is par  kuch ahsaan nahi jiske badle diya jaye. Sirf apne Rab ki raza chahata jo sab se buland hai. Aur beshaque khareeb hai ke Woh raazi hoga” 📌 ( 92: 14-21)
🌺 Saare gulaam jo Momin hue azaad na ho paye. Kuch log tho apne zakhmon ki wajeh se inteqaal farmaye, jabki dusron ko awaam ke saamne zabardasti Islam se tark kiya gaya , jabke woh dilse Momin the.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
TO BE CONTINUED……
END OF PART 33……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s