SABAQ 27

 Assalamu alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuhu 

 SEERAH OF MUHAMMAD ( SalAllahu alaihi wa sallam) 
 SABAQ 27
🔺 Bahea aur baaton ki ulta pheri ( continued ) 
🌹 Dusre bahes karne lage ki beshaque Allah ( swt ) ne puri kaaynaath banayi hai, lekin yeh namumkeen hai ki koi fanaa hui cheez ko dobara banaye.Allah ( swt) is baat ki khilafat karte hai aur yeh batate hai ki yeh aasaan hai koi cheez ko dabara banana aur kisi mein jaan dalna is nisbath ke kuch nahi mein se koi cheez banana. ( bina zarre ke kuch banana) .
📖 ” Kya hum paheli baar kaynaath banakar thak gaye? Balki woh naye banne se  shuba mein hai” ( 50:15)
🌹 Halaanki Qurayash maante the ki Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) ek sacche insaan hai,  unhe yeh mushkil tha ke Aap ko Allah( swt) ke bheje hue Rasool ki shakl mein qubul karen. Unka yeh yaqeeda tha ki ek mamuli insaan ko itni badi zimmedari kaise di ja sakti hai. Jab Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) ne apni Rasool hone ka dawa pesh kiya, tab Quraysh uska jawab yeh kahkar diya:
📖 “Aur bole, is Rasool ko kya hua, khana khatha hai aur bazaar mein chalta hai? 
📌( 25:7)
🌹 Allah ( swt)  Quraysh ke is mushtabe ( confusion) ko  bayaan karte hue dusri ayah mein farmaate hai: 
📖 ” Balke inhe is ka achamba hua ki inke paas inhi mein ka ek dar sunanewal tashreef laya hai.” 📌 (50:2)
🌹Quraysh iska bhi inkaar karne lage ki fana pazeer ko Allah( swt) ki hidayath naseeb hui. Allah ( swt) iska tazkara karte hue farmate hai apni ayah mein: 
📖 ” Tum farmao, kisne utaari woh kitaab jo Musa laye the, roshni aur logon ke liye hidayath.”📌( 6:91)
🌹 Qur’an mein behisaab mutawazen diye gaye hai kaise qaumon ne Aap ko Rasool maanne se inkaar kiya kyun ke Aap insaan the jo khoon aur gosh se bane hue the.
📖 ” Tum tho hum jaise aadmi ho.” 📌 ( 14:10)
🌹Qur’an mein yeh soorat e  bayaan kiya gaya hai ki kaise Rasoolon ne apne dushmanon ko jawab diya hai:
📖 “Sach hai, hum tho tumhari tarah insaan hai, magar Allah( swt) apne bandon mein jis par chahe ahsaan farmata hai.” 📌( 14:11)
🌹 Allah ( swt) ke saare Paigamber aur Rasool, sab faani the aur Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) bhi koi alag nahi the. Allah ( swt) ne koi farishte ko paigamber banakar bahi bheja kyun ke insaan gaibi taqaton ke kadam ba jadam nahi chal sakte. Allah ( swt) ke paigambaron ka kirdaar sirf naake Allah( swt) ki wahi insaaniyath  tak pahunchaye balki insaan ko sikhane ka kaam bhi tha ke kaise woh is ruhani wahiyon ko apni duniyawi  zindagi mein  kaise amal karen.
🌹 Insaani Paigamberon ki siwa yeh kaam kaun achi tarah nibha sakta? Agar Allah ( swt) farishton ko paigamber banakar bhejthe, tho yeh mushrikeen aasaani se puchlete ” Kaise hum in gaibi taqaton ka amal kar sakten hai?” Yeh ruhani ilm is ayah mein bhi bayaan kiya gaya hai: 
📖 “Aur agar hum farishte ko Rasool banate tho hum ise phir bhi insaan banate, aur inlogon par yeh maamla mushthaba rakhte.” 📌 ( 6:9)
🌹 Ab, jyun ke mushrikeen be qubul kiya ki Ibraheem, Isma’eel aur Musa saare paigamber the aur insaan hi the, tho woh ab zyada inkaar na kar payenge ki Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) paigamber hai aur woh insaan kyun hai.
Isliye ab woh yeh kahkar mazaak udate rahe ki kaise Allah( swt)  ne ek besahara yateem bache ko apna Rasool banaya. Kyun Allah ( swt) ne Quraysh ya Thaif ke behtreen logon mein se kyun nahi chuna? 
📖 ” Aur bole kyun na utara gaya Qur’an in do shaheron ( Quraysh ya Thaif) ke kisi bade aadmi par?” 📌(43:31)
🌹 Allah (swt) be is sawaal ka jawaab is tarah diya: 
📖 “Kya tumhare Rab ki rahmath woh banathe hai?”📌 (43:32)
🌹 Qur’an, paigambari , hidayath- yeh saare Allah( swt) ki Rahmath hai, Woh wahed hai faislaa karnewala ki Woh kise kya ata karen: 
📖 ” Beshaque, Allah khub jaanta hai kahan apni Risalath raken” 📌(6:124)
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
TO BE CONTINUED…….
END OF PART 27.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s