SABAQ 43

Assalamu alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuhu

 
SEERAH OF MUHAMMAD ( SalAllahu alaihi wa sallam)   
 
 SABAQ 43
 
  • Dusri hijrath   Abyssinia ki taraf 
  •  Quraysh ka hijrath kiye hue Mominon ko wapas lana
 Surah An-Najm ki aakhri ayaah ki tilawath mukammal hote  hote saare log ka sajda karna Quraysh ko kamzor kar diya. Unki taqaat ka kam hona, woh log apna zulm badhakar barabar karna  chahte the, nahi tho log samjhenge ki yeh sab Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ke sach ke  paigam par yaqeen karte hai. Isliye , yeh Mominon par zulm aur sitam karna zor-o-shor se shuru kiya.
 Iske alawa,  Abyssinia ke Badshah ki mehmaan nawazi , un Mominon par jo unke watan ko hijrath kiye the, dekhkar Quraysh ki jalan badh rahi thi. Woh Badshah ki Mominon  ke saath rahemdili ka hisaab , unpar zulm karke barabar karne ki sochi. Hifazat ki soch kar Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ne faisla kiya ki ek Mominon ki jamaath phir se dusri baar Abyssinia ki taraf hijrath  karegi.
  82 ya 83 aadmi aur 18 auraten apne aap ko safar ke liye tayaar kiye. Is baar, beshaque, unke liye asaan nahi hoga , apne aap ko Quraysh se chupte chupaate, Makkah se nikalna, magar, yeh log kisi tarah, apne dushmanon se bachte bachaate Makkah chod kar safar ke liye rawana ho gaye.
✨QURAYSH KI KOSHISH HIJRATH KIYE HUE MOMINON KO WAPAS LANA✨
 Quraysh ko bahuth takleef mehsus hui ki Mominon ki itni badi jamaath inke zulm aur sitam ke dar ki muhim se bachkar nikalne mein kaamyaab rahi. Abyssinia mein mehfuz, Mominon ne ye khusi mehsus ki ke ab unke Imaan aur zindagi ke amal mein kisi ke muqalifath ka saamna karna na padega.
Bahre haal, Quraysh ke paas ek tarkeeb thi. Woh apne do hoshiyaar sifaarti numainde, Amr bin Al-As aur Abdullah bin Rabi’a, ko Abyssinia rawana kiya, taake woh wahan hijrath kiye hue Mominon ko wapas Arabia la sake. Tarkeeb ke mutabeeq, Quraysh ke do numainde pahele Abyssinia ke paadriyon(bishop) se mulaqaat karenge, unhe rishwath denge taake unhe Badshah ki azmath haasil ho. Jab woh  Badshah se  baatcheeth karne ka mauqa milne mein kaamyaab hue, woh Badshah ko Arab se laaye hue  nazraane pesh kiye.
Phir uske baad apna maasayil pesh kiya: 
” O Badshah! Kuch bewaqoof log , hamare shaher se aakar aapke aalishaan watan mein panah li hai. Woh log hamare deen ko tark kiya hai, magar bagair aapke deen ko apnaye, woh apna hi ek naya deen apne aap se ajaad kiya hai. Unke khandaan ke log, unka yeh fareeb jaankar, hame, unhe wapas laane ke liye Aap ki Shaan mein bheja hai.”
 Jab unlog ne apni arzi Badshah ke saamne pesh ki, Abyssinia ke padri khade hue aur Badshah se guzarish ki ke woh unlog ki baat maan le. Magar, Badshah, ek insaaf parasth shaks tha. Woh kahne laga ki woh dono jamaathon ko barabar mauqa dega , apne bayanaath dene ke liye. Usje baad hi woh kuch faisla karega. Momin abad kar ko Badshah ke darbaar mein pesh kiya gaya. Badshah ne unse sawaal kiya ki woh kyun ek naya deen qubool kiya hai, jo unhe apne watan, khandaan aur qabile se dur kar diya hai.
Ja’far bin Abu Taalib( R.A)
Rasool( SalAllahu alaihi wa sallam) ke chachere bhai the,saare Mominon ki taraf se khade hue aur kaha:
“O Badshah! Hum had se zyada jahalath ke desh mein the. Hum budhparasthi karte the, murdon ko khate the, bahuth saare makruhath aur nafrath kiya karte the. Hum apne rishtedaaron ka tark karte the, apne padosiyon se badsuluki karte the. Hum mein se taqaatwar, kamzor par hukumat aur zor zabardasti karte the. Hum usi tarah  zindagi guzaar rahe the jab tak ke Allah(swt) ne hum mein se hi ek ko paigamber qarar kiya, jiska azeem gharana , sacchayi, imaandaari aur paaki ko hum sab jaante hai.
 Woh hume dawaat di Khuda ke Ek hone ki, ( Tauheed) , Allah(swt) ki ibaadat aur pathar aur budh ki ibaadat chodneki jo hamare baap dada badi izzatafzayi kiya karte the. Woh hamen sach bolne ki taufeeq dete hai, apni baat par pakke  rahne ko, apne rishtedaar se rahemdili se pesh aane ko aur apne padosiyon se acha suluk karne ki taufeeq di. Woh hamen khoon karaba karne se , manchaha karne se, jhooth bolne se aur logon kn dhoka dene serokte hai. Woh hamen Eteem ki jaydaad ka khabza karne se ya auraton ke izzat se khelne se mana karte hai.
Woh hame hukum dete hai Allah( swt) ki ibaadat karne ki bina kisi ko Allah( swt) ke saath sharik kiye. Woh hamen ibadaat karne ki, roza rahne ki aur gareebon ka unka haq dene ki hidayath dete hai. Hum Unhe Allah( swt) ka bheja hua paigamber maante hai aur unpar yaqeeda rakte hai. Hum Unhe amal karte hai jo kuch Woh , Allah( swt) se laye hue hain, aur hum sirf Ek Rab ki ibaadat karte hai , bina kisi ko Uske saath sharik kiye. Hum un cheezon ko haram qarar kiya jo Aap ne hame karne se mana kiya aur woh cheezen apna li jo hamare liye halal qarar ki gayi.
Is par, hamare log bechain ho gaye. Woh hum par zulm karne lage, hamen laalach dene lage  aur zabardasti karne lage ki hum hamara Imaan chodkar wapas budhparasthi karna shuru kar de, aur woh saare cheezen karen jo hum pahele kiya karte the. Woh jab  hum par zulm aur zayathi  karne lage , aur hamen apni jahalath se nicha giraane lage aur hamare aur hamare deen ke beech taherne lage, tab hum aapke watan ko bhaag kar aa gaye, yeh jaankar  ham ne aap ko chuna hai ki aap dusron se alheda hai,. Hum aap ke paas aaye , O Badshah! Aapke watan ko , aapka ki panah ke liye. Hum umeed karte hai ki hame nainsaafi ka muqabla na karna pade” 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
TO BE CONTINUED……
END IF PART 43….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s